titleCZ

JOHANN KNÖFEL (1530-1617) CANTUS CHORALIS

SVĚTOVÁ PREMIÉRA

Skladby J.Knöfela zůstávají povětšinou mimo pozornost interpretů. Po téměř 450 letech uvádí soubor Societas Incognitorum k životu výběr skladeb s Knöfelovy nejznámější sbírky Cantus choralis. Z opusu musely být z praktických důvodů selektovány jen střípky z kompletní mozaiky převážně pětihlasých skladeb, které jsou doplněny zpěvem chorálu a varhanními mezihrami.

Cena: 250- Kč (Objednat)
titleCZ

Hudba kapelníků katedrály sv.Václava v Olomouci XVII. a XVIII.století

Nahrávky byly pořízeny v letech 2010-2016 v rámci olomouckého festivalu Baroko, který v roce 1998 založil skladatel a muzikolog Tomáš Hanzlík / KOMPLET 6 CD 2CD - Societas Incognitorum, Eduard Tomaštík 2 CD - Musica Florea, Marek Štryncl 2 CD Musica Figuralis, Marek Čermák

Cena: 590,- Kč (Objednat)
titleCZ

HEROES / Pacora Trio & Societas Incognitorum

live nahrávka: Karel Špalek, Studio Blok

Jak může znít spojení jazzu, folklóru a renesanční hudby? Odpověď se dozvíte prostřednictvím slovenského instrumentálního tria Pacora a brněnského vokálního kvarteta Societas Incognitorum. Projekt s názvem HEROES si klade za cíl, někdy až vtipnou formou, přiblížit mladému posluchači hudbu renesance, neboli hudbu 15. a 16. století. Vydalo vydavatelství J&M AGENCY, s.r.o.-PRAGUE-CZ

Cena: 250 Kč (Objednat)
titleCZ

GIOVANNI BATTISTA ALOUISI (1600-1665)

Societas Incognitorum/Eduard Tomaštík/ host Stano Palúch/SVĚTOVÁ PREMIERA

Výběr z hudebního odkazu italského skladatele, který na Moravu přinesl baroko a jehož tvorba úzce souvisí s dvorem kardinála Dietrichsteina a jeho okolím. Jelikož našemu regionu zůstal věrný až do konce života lze ho právem označit termínem moravský Monteverdi. Speciálním hostem projektu je slovenský jazzový houslista Stano Palúch.

Cena: 250 Kč (Objednat)
titleCZ

Karel Josef Einwaldt - Vocalis Decalogus

Societas Incognitorum | Musica Figuralis

Kompletní dochované dílo barokního olomouckého varhaníka K.J.Einwaldta. Středobodem je pozoruhodná sbírka Vocalis Decalogus, obsahující 10 vokálně instrumentálních offertorií. Natočeno ve spolupráci s instr. souborem Musica Figuralis s um. ved. Markem Čermákem. Vydalo vydavatelství Rosa, 2009.

Cena: 250 Kč (Objednat)
titleCZ

Jacob Handl Gallus - MUSICA NOSTER AMOR

Societas Incognitorum | Barbara M. Willi tip časopisu Harmonie

Výběr nejpoutavějších madrigalů ze dvou sbírek světské hudby J.H.Galla - Harmonia morales a Moralia.Program je obohacen o skladby Gallových současníků hrané na loutnový spinet Barbarou Marií Willi. Vydalo vydavatelství Rosa, 2007

Cena: 250 Kč (Objednat)
titleCZ

Bohuslav Matěj Černohorský - LAUDETUR JESUS CHRISTUS

Societas Incognitorum | Hipocondria Ensemble největší ocenění 5 diapasons, časopis Diapasons

Černohorský: Kompletní hudební odkaz Bohuslava Matěje Černohorského. Natočeno ve spolupráci s pražským instrumentálním souborem Hippocondria. Vydalo vydavatelství Arta, 2005

Cena: 250 Kč (Objednat)
titleCZ

Zapomenuté klenoty raně barokní Moravy - HUDBA NA DVOŘE DIETRICHSTEINŮ

Societas Incognitorum | Stephen Stubbs nejvyšší ocenění 5 diapasons, časopis Diapasons

První barokní hudba v českých zemích importovaná italskými skladateli na dvůr kardinála Dietrichsteina v Mikulově. Atmosféru kardinálova dvorského prostředí přibližují loutnové skladby v podání Stephena Stubbse, um. vedoucího souboru Tragicomedia. Vydalo vydavatelství Rosa, 2005

Cena: 250 Kč (Objednat)
titleCZ

Adam Václav Michna z Otradovic (1600 - 1676)

Societas Incognitorum | Schola Gregoriana Pragensis 2. nejvyšší ocenění časopisu Le monde de la musique

Mešní a nešporní liturgie, sestavená ze dvou Michnových sbírek (Sacra et litaniae - 1650? a Officium Vespertinum - 1648). Autentičnost nahrávky dotváří chorální vstupy v podání souboru Schola Gregoriana s um. vedoucím Davidem Ebenem. Vydalo vydavatelství Rosa, 2003

Cena: 250 Kč (Objednat)
titleCZ

Musical Treasures from Kroměříž Chateau

Disk měsíce 10 de Repertoire, časopis Repertoire

Výběr raněbarokní sakrální hudby, uložené v kroměřížském zámeckém archivu. Zvolený repertoár pochází z pera italských skladatelů, působících na vídeňském císařském kůru. Vydalo vydavatelství Rosa, 2001

Cena: 250 Kč (Objednat)