MgA. Eduard Tomaštík , Ph.D. (1975 Valašské Klobouky), tenor, umělecký vedoucí

Dirigent, sbormistr, tenorista, a cimbalista Eduard Tomaštík je absolventem bratislavské konzervatoře (hra na cimbál), posléze vystudoval na Janáčkově akademii múzických umění obor dirigování sboru pod vedením doc. Josefa Pančíka a dirigování orchestru u prof. Otakara Trhlíka a Jana Zbavitele. Své odborné znalosti si dále rozšířil doktorandským studiem hudební vědy na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně se zaměřením na hudební dění na Moravě v 17. století (téma Giovanni Battista Alouisi-život a dílo). Svou badatelskou činností v tomto oboru pravidelně přispívá k objasňovaní hudebně - historických vztahů v evropském kontextu, založeném na podrobném studiu dobových pramenů.

V letech 1996 - 1998 působil jako asistent sbormistra operního sboru Janáčkova divadla v Brně a Brněnského akademického sboru. V roce 1998 založil komorní soubor staré hudby Societas Incognitorum se zaměřením na vokální a vokálně-instrumentální hudbu 16. a 17. století. S tímto souborem, jehož je dodnes umělecký vedoucí, uskutečnil řadu koncertních a studiových novodobých premiér ve spolupráci s Českou televizí a mnoha rozhlasovými stanicemi. Diskografie souboru se může pyšnit mnoha zahraničními i tuzemskými oceněními, podobně jako řadou zajímavých spoluprací s předními interprety staré hudby (Stephen Stubbs, Schola Gregoriana Pragensis, Barbara Maria Willi a další).

V posledních letech se E. Tomaštík začal zabývat také žánrovými přesahy staré hudby a hledat společné jmenovatele se současnými hudebními žánry, což vyústilo v unikátní spolupráci se slovenským jazzovým triem Pacora. Projekt spojující renesanční vokální polyfonii s prvky swingové a jazzové sféry nejenže přibližuje starou hudbu běžnému současnému posluchači, ale těší se také velkému uznání v odborných kruzích. Současně působí také jako lektor na interpretačních kurzech se zaměřením na starou hudbu a jako dirigent a sbormistr je přizýván ke spolupráci s různými vokálními a orchestrálními tělesy u nás i v zahraničí. Je zakládajícím členem hudebního tria PONK, jehož hlavním záměrem je přetlumočit široké veřejnosti moravský folklór moderními prostředky.

 

Yvetta Fendrichová. soprán

Vystudovala zpěv na Konzervatoři v Brně. Po jejím absolvování zpěv „pověsila na hřebík“. Zpět k hudbě ji přivedl hluboký obdiv a následné studium  u vynikající sólistky brněnské opery paní Natalie Romanové a nabídka spolupráce se soubory zabývajícími se interpretací hudby 16.-18.století (Societas Incognitorum, Ensemble Inégal, Czech Ensemble Baroque Choir, Hipocondria ensemble, Musica Figuralis, ad. ). Absolvovala pěvecké kursy u Evy Randové a interpretační kurzy pod vedením Maria van Alteny.

Členkou Societas Incognitorum je od roku 2000.  

Kromě zpěvu se věnuje výtvarné činnosti – mozaiky MOYA.

 

 

Kateřina Šujanová, soprán

Vystudovala zpěv na Konzervatoři v Teplicích a později na JAMU v Brně.

Během studia se zúčastnila několika studijních pobytů (Sommerakademie Mozarteum Salzburg Lilian Sukis, Helena Lazarska, Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Hamburg)  a absolvovala interpretační kursy
u Alaina Nonata a  Masterclass for barokmusic vedené Evelyn Tubb.

Spolupracovala s Operním studiem Hamburg (Mozart ­ Sussana ­ Die Hochzeit des Figaro), NDB, Českým filharmonickým sborem, Musicou Floreou, Severočeskou filharmonií,  Musicou Figuralis a dalšími.  

Je členkou Two Ksichties a od roku 2004 je stálou členkou souboru Societas Incognitorum.

V současné době vyučuje zpěv na ZUŠ v Blansku.

 

 

 

Martin Šujan, bas

vystudoval brněnskou Konzervatoř obor dirigování, je absolventem katedry operního zpěvu Janáčkovy akademie múzických umění. Své znalosti si dále rozšířil na Staadliche Hochschule für Musik in Trossingen (Německo). Pravidelně se objevuje na koncertech tuzemských symfonických orchestrů (Brno, Ostrava, Hradec Králové, Pardubice, Zlín), vystoupil na koncertech v Německu, Švýcarsku, Španělsku, Polsku, Chorvatsku a USA.

Od roku 2004 – 2010 byl sólistou Slezského divadla v Opavě a hostoval na scéně Národního divadla v Brně. Na svém repertoáru má řadu basových rolí: Leporello, Sarastro, Kecal, Beneš, Vodník, Orovesso, Raimondo, Ferrando aj. Je též činný jako komorní pěvec, pravidelně spolupracuje s řadou souborů zábývajících se tzv. poučenou interpretací staré hudby (Societas incognitorum, Musica Figuralis, Collegium Marianum, Ensemble     Inégal, Musica Florea), nebo prováděním děl soudobých autorů (Ensemble Opera Diversa).

 

Ondřej Múčka, kontratenor

Pochází z Brna. Své první hudební zkušenosti sbíral kromě hudebně založené rodiny také na různých brněnských hudebních školách, na kterých se učil hrát na housle. Během studia na Biskupském gymnáziu v Brně začal navštěvovat Základní uměleckou školu se zaměřením na chrámovou hudbu v Brně. Zde obdržel své první hodiny varhan, liturgiky a zpěvu. Po maturitě úspěšně složil přijímací zkoušky na Uměleckou univerzitu v rakouském Štýrském Hradci, kde sedmileté studium Katolické chrámové hudby zakončil třemi magisterii z varhanní literatury a improvizace, z dirigování sboru a orchestru, a z gregoriánského chorálu. V průběhu tohoto studia měl možnost podílet se pěvecky i hráčsky na mnoha hudebních festivalech jak ve Štýrsku, tak i mimo hranice Rakouska a Evropy. Zejména v roce 2003, kdy dostal Graz titul Hlavní kulturní město Evropy, působil během letního semestru jako varhaník, dirigent a sólový i ansámblový zpěvák při více než 80 hudebních produkcích nejrůznějšího druhu (kongres Papežské rady pro kulturu, festival Styriarte, hudební produkce Kunstuniversität Graz, koncerty při katedrále v Grazu, ...)

Po návratu do České republiky je zaměstnán jako varhaník a sbormistr při kostele sv. Jakuba v Brně. V březnu 2009 byl jmenován diecézním organologem a Referentem pro liturgickou hudbu brněnské diecéze. Koncertuje na varhany, je uměleckým vedoucím komorního vokálního tělesa Sol et Sedes, sólistou ansámblu Grazer Choralschola, s nímž pravidelně koncertuje v nejrůznějších koutech světa, členem vokálního ansámblu Societas incognitorum, a také poměrně často participuje na koncertech předních českých souborů specializujících se na dobovou provozovací praxi (Ensemble Inégal, Musica Florea, Collegium 1704, Schola Gregoriana Pragensis, ad.) Příležitostně vede kurzy gregoriánského chorálu (St. Gallen, Švýcarsko) a vyučuje liturgickou hudbu a hudební praxi.